STICHTING ARCA

Stichting ARCA is opgericht op 25 juli 2003 in Nijmegen, Nederland. De naam ARCA is afgeleid van het Spaanse arte centroamericano (Midden-Amerikaanse kunst).
Het initiatief tot de oprichting van de stichting is genomen door twee personen, die jarenlang actief zijn geweest in een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie met Nicaragua. In die jaren hebben zij ervaren dat kunst en cultuur een grote rol spelen in de ontwikkeling van de landen in Midden-Amerika.

In Midden-Amerika ondersteunt ARCA projecten ter bevordering van:
De creatieve ontwikkeling van kinderen in een achterstandssituatie, om zo bij te dragen dat zij aan de armoedespiraal kunnen ontsnappen, het project Kinderdromen
De emancipatie en acceptatie van homoseksuelen, het project Seksuele Diversiteit.
In Europa wil ARCA belangstelling wekken voor hun situatie en voor allerlei uitingsvormen van Midden-Amerikaanse kunst, cultuur en kunstnijverheid
Met ingang van 01 01 2009 heeft de Belastingdienst Stichting ARCA aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), Dossiernummer 71 830.

Bestuursleden
A.M.Th. Horstink,voorzitter tevens contactpersoon namens het bestuur van ARCA
S. Romanillos
M.P.T.Budel
Voor alle andere informatie gelieve contact op te nemen met: R.A.M. Heijne, directeur
Jozef Israëlsstraat 97
6523 CH Nijmegen
Nederland
Bestuur en directie doen hun werk voor Stichting ARCA geheel belangeloos; zij ontvangen geen vergoeding voor hun werk ten behoeve van Stichting ARCA
Telefoon: 0031 (0)24 3233566
www.arte-centroamericano.com
E-mail: info@arte-centroamericano.com
ASN 708413498 tnv A. Horstink Nijmegen ovv Stichting ARCA
KvK: 09136899
fiscaalnummer: 8142 67 579

Rekeningnummer

NL 11 ASNB 0708 4134 98

Commissie van aanbeveling

Ventana Abierta Nicaragua, het samenwerkingsverband van Stichting ARCA met COC Nijmegen en Cos Gelderland enerzijds en Ventana Abierta Masaya anderzijds, heeft sinds begin mei een commissie van aanbeveling, waarin verschillende prominenten zitting in hebben genomen. De commissie bestaat uit de volgende leden:

Mevr. S. in ’t Veld, lid van het Europarlement
Dr B. Dittrich, directeur Human Right Watch
Mr E. d'Hondt, bestuurder Montesquieu Instituut en oud-burgemeester van Nijmegen
Dhr. Th. Berman, lid van het Europarlement
Dhr. M. Cashman (UK), voorzitter van de commissie LBTG van het Europarlement,
Dhr. R. Romeva i Rueda (Sp), vice-voorzitter van de commissie LBTG van het Europarlement.
Dhr. H. Beerten, wethouder in Nijmegen.

uk   es   fr   de   nl